Saturday, 18 July 2015
31 October 2020
دو سند مهم در تاریخ مبارزات جامعه مدنی جهانی

«منشور هفتاد‌و‌هفت و منشور ٠٨»

2010 October 23

رادیو کوچه

بنیاد برومند، نهادی غیردولتی و انتفاعی، در اقدامی دست به انتشار یک مجموعه از اخلاق شهروندی در کتاب‌خانه حقوق بشر و دموکراسی، و ترجمه منشور هفتاد‌و‌هفت‌ و منشور ٠٨ هریک هم‌راه با یک مقدمه تاریخی کوتاه از اقدامات بنیاد عبدالرحمن برومند، زده است.

منشور هفتاد‌و‌هفت که توسط دگراندیشان چکسلواکی تدوین و منتشر شد، یکی از اولین اسناد تاریخی این حرکت شهروندی در یک نظام توتالیتر است.

یکی از ویژگی‌های تاریخ فروپاشی نظام‌های توتالیتر نقش اساسی جامعه مدنی و شهروندان در روند اصلاحات و دموکراتیزه شدن نظام حاکم است.

تاریخ معاصر اروپای شرقی شاهدی است بر این واقعیت که هنگامی که دولت‌ها راه هرگونه گفت‌و‌گو و مذاکره را بر جوامع خود مسدود می‌کنند، شهروندان خود با تکیه بر اصول جهان‌شمول حقوق بشر، و با آگاهی از مسوولیت وجدانی و شهروندی خود، جهانیان را به شهادت گرفته، به دفاع از ارزش‌های والای انسانی می‌پردازند‌.

سی سال بعد، ناراضیان و دگراندیشان چین، با الهام از منشور ٧٧ و ادای احترام به آن، منشور ٠٨ را تدوین کردند که نقدی است از اوضاع کنونی چین و نقض آزادی‌های اساسی و حقوق بشر، و آن را به مناسبت شصت‌امین سال‌گرد تصویب اعلامیه حقوق بشر، از سوی سازمان ملل متحد، منتشر کردند. حکومت چین به سرعت واکنش نشان داد و لیو زیابو، یکی از مولفان اصلی این منشور، را به یازده سال حبس محکوم کرد و امضاکنندگان دیگر منشور را تحت فشار گذاشت. جامعه مدنی جهانی اما در مقابل این بی‌عدالتی واکنش نشان داد و لیو زیابو، در اکتبر سال ٢٠١٠ نزدیک به یک‌سال پس از دادگاهش توسط کمیته جایزه صلح نوبل به افتخار دریافت این جایزه نایل شد.

لازم به یادآوری است که اولین متن منتشر شده در این مجموعه، مقاله هانا آرنت، مسوولیت شخصی در دوران دیکتاتوری بود که در پاسخ به مسئله نقش شهروندان آلمانی در مقابل حکومت نازی‌ها و وظیفه وجدانی و شهروندی آن‌ها در برابر  جنایات این حکومت، تدوین شده بود.

فایل پی‌دی‌اف را از این‌جا ببینید.

منبع: اخلاق شهروندی در دموکراسی

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,