Saturday, 18 July 2015
02 April 2023
وزیر علوم:

«شرمنده نیستم، تابلوی اعلام نمرات دختران و پسران جداست»

2010 October 25

رادیو کوچه

روز یک‌شنبه، کامران دانشجو وزیر علوم و فناوری دولت دهم در برنامه نگاه یک شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیدگاه‌های خود در رابطه با موضوعات جنجالی مربوط به دانش‌گاه‌ها را تشریح کرده است.

وی که برای دومین بار پیاپی در این برنامه حاضر می‌شد، در توضیح اظهار نظر خود درباره اسلامی‌-‌ایرانی کردن دانش‌گاه‌ها پس از گذشت 32 سال از انقلاب، گفت: «برخلاف مدارس، دانش‌گاه‌های ما دارای مناسبات غربی هستند و ساختار و مبنای مادی دارند.»

وزیر علوم افزود: «شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1364 تا 1369 مصوباتی برای اسلامی‌-‌ایرانی کردن دانش‌گاه‌ها انجام داده که تاکنون اجرا نشده و من نه با شرمندگی، بلکه با افتخار آن را اجرا و دانش‌گاه‌ها را اسلامی‌-‌ایرانی می‌کنم.»

آقای دانشجو در توضیح دانش‌گاه اسلامی-ایرانی، گفت: «دانشگاه اسلامی- ایرانی از اختلاط دختر و پسر مبرا است.»

وی تصریح کرد: «ما می‌گویم دانش‌جویان دختر و پسر که در یک ردیف باهم می‌نشینند در دو ردیف جدا از هم بنشینند.»

وزیر علوم در تبیین بخش دیگری از طرح اسلامی‌-‌ایرانی کردن دانش‌گاه‌ها اضافه کرد: «الان در دانش‌گاه تابلوهای اعلام نمره یا اطلاعیه وجود دارد که موجب اختلاط می‌شود. ما برای دختر و پسر تابلوهای جداگانه نصب می‌کنیم.

این در حالی است که طرح جداسازی کلاس‌ها در دانش‌گاه‌های ایران از دانش‌گاه آزاد آغاز شد اما این تغییر با برخی اعتراضات اساتید و ‌هم‌چنین دانش‌جویان هم‌راه بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,