Saturday, 18 July 2015
03 June 2023

«تظاهرات گسترده در اعتراض به جهانی شدن ترکیه»

2009 October 08

2009_10_6_img633904555778125000

هم‌زمان با برگزاری اجلاس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در استانبول، گروه های زیادی از مخالفان جهانی شدن در این شهر به تظاهرات گسترده دست زدند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»