Saturday, 18 July 2015
20 March 2023
با رای دادگاه تجدید‌نظر،

«کاهش حکم یک زندانی سیاسی کرد»

2010 October 28

خبر / رادیو کوچه

روز چهارشنبه، دادگاه انقلاب شهر سنندج حکم 20 سال محکومیت زندان سعید صلواتی زندانی سیاسی را در دادگاه تجدید‌نظر به 12 سال زندان و انتقال به زندان شهر بندر‌عباس کاهش داده است.

به گزارش آژانس خبری موکریان، سعید صلواتی زندانی سیاسی کرد که بهمن ماه سال گذشته توسط نیروهای انتظامی بازداشت و تحویل اداره اطلاعات این شهر داده می‌شود، ابتدا از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی طیاری به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق هم‌کاری با احزاب اپوزسیون کرد» به 20 سال زندان محکوم شد.

پس از اعتراض نام‌برده به حکم صادر شده، دادگاه تجدید‌نظر استان کردستان این حکم را به 12 سال زندان هم‌راه با انتقال به زندان شهر بندرعباس کاهش داده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,