Saturday, 18 July 2015
01 December 2020
محققان دانش‌کده پزشکی دانش‌گاه مریلند:

«ریه‌ هم مزه‌ تلخ را درک می‌کند»

2010 October 30

رادیو کوچه

محققان دانش‌کده پزشکی دانش‌گاه مریلند در مطالعه خود کشف کردند که درون ریه‌ها تعدادی گیرنده چشایی، مانند گیرنده‌های زبان وجود دارد.

آن‌ها متوجه شدند که گیرنده‌های چشایی درون ریه‌ها به طور خاص دارای پروتئینی هستند که نسبت به مزه تلخی واکنش نشان می‌دهد.

البته گیرنده‌های چشایی زبان درون جوانه‌های چشایی قرار دارند و به مغز سیگنال می‌فرستند. اما گیرنده‌های چشایی درون ریه‌ها درون جوانه‌ها نیستند و برای مغز هم سیگنالی نمی‌فرستند.

اما این گیرنده‌ها به نحوی متفاوت نسبت به مزه تلخی عکس‌العمل نشان می‌دهند.

محققان برای کشف عمل‌کرد این جوانه‌ها مسیر تنفسی موش‌های سالم و موش‌های مبتلا به آسم را با مواد تلخ مواجه کردند و متوجه شدند که موش‌های مبتلا به آسم دچار تنگی نفس و خس‌خس در تنفس شدند.

محققان به این نتیجه رسیده‌اند که باکتری‌هایی که باعث عفونت ریوی می‌شوند، مثلن در بیماری برونشیت یا سینه پهلو، ماده تلخی آزاد می‌کنند که توسط این گیرنده‌های چشایی دریافت می‌شوند و از این طریق فرد می‌تواند با باز شدن مسیرهای تنفسی،‌ راحت‌تر نفس بکشد و عفونت را ساده‌تر برطرف کند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,