Saturday, 18 July 2015
29 March 2023
در پی انحلال دانش‌گاه علوم ‌پزشکی ایران،

«تجمع اعتراضی دانش‌جویان دانش‌گاه علوم ‌پزشکی ایران»

2010 October 31

خبر / رادیو کوچه

جمعی از دانش‌جویان دانش‌گاه علوم ‌پزشکی ایران در واکنش به حکم روز گذشته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر انحلال دانش‌گاه علوم‌ پزشکی ایران، صبح امروز در مقابل این دانش‌گاه تجمع کردند.

به گزارش فارس، حدود ۸۰۰ نفر از دانش‌جویان دانشگاه علوم‌پزشکی ایران در واکنش به انحلال این دانش‌گاه از ساعت ۹:۳۰ امروز یک‌شنبه ۹ آبان در مقابل دانش‌گاه علوم‌ پزشکی ایران تجمع کردند.

روز شنبه، بر اساس دستور وزیر بهداشت در پی اجرای تصمیمات دولت مبنی بر خروج دست‌گاه‌های اجرایی از استان تهران واحدهای بهداشتی و درمانی دانش‌گاه علوم پزشکی ایران به دانش‌گاه علوم پزشکی شهید بهشتی و واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانش‌جویی به دانش‌گاه علوم پزشکی تهران منتقل شده است.

به گزارش مهر، پس از دستور وزیر بهداشت مبنی بر واگذاری واحدهای دانش‌گاه علوم پزشکی ایران به دانش‌گاه‌های علوم پزشکی تهران و شهیدبهشتی، دانش‌کده علوم پزشکی کرج مسوولیت این دانش‌گاه در خارج از تهران را برعهده گرفته است.

در پی انحلال دانش‌گاه علوم پزشکی ایران و انتقال بخش‌های آموزشی، پژوهشی و دانش‌جویی آن به دانش‌گاه علوم پزشکی تهران، دو معاون آموزشی و دانش‌جویی «ایران» به سمت مشاوران معاونت‌های آموزشی و دانش‌جویی «تهران» منصوب شدند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,