Saturday, 18 July 2015
24 March 2023

«بمباران ماه»

2009 October 09

رادیو کوچه

عملیات بمباران ماه که قرار بود عصر امروز توسط گروهی از دانشمندان سازمان ملی هوانوردی و فضانوردی آمریکا (ناسا) و به منظور تحقیق و اثبات وجود آب در این کره صورت گیرد با موفقیت انجام شد.

بیشتربخوانید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: