Saturday, 18 July 2015
29 October 2020
حسن قشقاوی:

«چه پانصدنفر چه صدهزار نفر، به حکم قرآن اعدام می‌کنیم»

2010 November 06

آن‌چه در این بخش می‌آید انتخابی از رادیو کوچه در بین رسانه‌ها است.

معاون وزیر امور خارجه، حسن قشقاوی در سخن‌رانی ای که در آمفی‌تاتر دانش‌کده مهندسی دانش‌گاه فردوسی مشهد، در روز دوشنبه، نهم آبان‌ماه داشت . در این مراسم تعدادی از دانش‌جویان سبز دانش‌گاه فردوسی با دستبند و بادکنک سبز حضور خود را اعلام کردند و سوالاتی از حسن قشقاوی در خصوص اعدام‌های وکیل آباد، سنگ‌سار و اعدام سکینه محمدی‌آشتیانی، تعلیق و بازداشت دانش‌جویان، سانسور نشریات دانش‌جویی، احتمال تقلب در انتخابات و کمک ایران به شبه نظامیان افغانستان و عراق پرسیدند که در پاسخ عموم سوالات حسن قشقاوی به صحبت راجع به نقض حقوق بشر در غرب پرداخت.

در پاسخ یکی از دانش‌جویان که نظر وزارت امور خارجه را در خصوص پانصد اعدام سال گذشته زندان وکیل آباد پرسید گفت: «ما در یک مملکت اسلامی هستیم و به احکام قرآن عمل می‌کنیم، مگر ما از غربی‌ها می‌پرسیم که چرا حزب‌الهی نمی‌شوید؟ آن‌ها هم حق ندارند از ما بپرسند چرا به حکم قرآن عمل کرده و مجرمین را اعدام می‌کنیم. شما بگو صدهزار نفر، ما به حکم قرآن عمل کرده و مجرمین را اعدام می‌کنیم.»

سپس ادامه داد نود درصد اعدامی‌ها قصاصی هستند و نود درصد قصاصی‌ها هم به‌دلیل نداشتن توان برای پرداخت دیه اعدام می‌شوند، من زمان سفارتم در سوئد هم اعلام کردم، اگر سوئد با اعدام مخالف است به جای جنگ روانی و بازی رسانه‌ای دیه اعدامی‌ها را بدهد و مجرمین را از زیر حکم برهاند. به ازای هر مقدار کمک دولت سوئد دولت ایران سه برابر کمک خواهد کرد. دولت سوئد این را به مثابه پیشنهاد رسمی جمهوری اسلامی ایران قلم‌داد کند.

هم‌چنین در پاسخ اعتراض دانش‌جوی دیگری که از سنگ‌سار سکینه محمدی‌آشتیانی پرسیده بود از حکم اعدام یک زن در آمریکا سخن گفت و اعلام کرد بنا به دستور آیت‌اله شاهرودی از سال 84 در ایران حکم سنگ‌سار به اجرا گذاشته نمی‌شود.

در اواخر جلسه نیز کمک ایران به شبه نظامیان افغانستان و عراق و حزب‌اله را تکذیب کرد و گفت: «ساختمان عریض و طویل حزب‌اله در اقتصاد جهانی و به خصوص آمریکای جنوبی و آفریقا چنان گسترده است که نیازی به پرداخت کمک مالی به حزب‌اله نمی‌باشد.»

آقای قشقاوی در پایان جلسه ادعای پنجاه درصدی دریای خزر را رد کرده و سهم فعلی را با توجه به فروپاشی شوروی سهم صحیح ایران دانست.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,