Saturday, 18 July 2015
29 October 2020
وزیر بهداشت:

«‌انحلال دانش‌گاه ایران ‌ابلاغ ریاست جمهوری بود»

2010 November 06

خبر / رادیو کوچه

وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، روز شنبه در اظهارنظری درباره انحلال دانش‌گاه علوم پزشکی ایران با تاکید بر این نکته که اساتید از انحلال ناراحت نیستند، عنوان کرد معاونت توسعه ریاست جمهوری اسلامی ابلاغیه‌ای در این‌باره داشت که ما نیز آن را در شورای گسترش دانش‌گاه‌های علوم پزشکی مصوب کردیم.

به گزارش مهر، مرضیه وحیددستجردی افزود: «معاونت توسعه و مدیریت نیروی انسانی ریاست جمهوری در این زمینه ابلاغیه‌ای داشت و ما هم کار کارشناسی کردیم و دیدیم که این کار خوبی است و در شورای گسترش وزارت بهداشت آن را مصوب کردیم.»

لازم به ذکر است دانش‌گاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری اسلامی منحل شده است. کلیه فعالیت‌های بهداشتی، درمانی دانش‌گاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانش‌کده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانش‌گاه علوم پزشکی ایران به دانش‌گاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانش‌جویی به دانش‌گاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.

بیشتر بخوانید:

«‌انحلال مفهومی جز اشغال دانش‌گاه ایران ندارد»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,