Saturday, 18 July 2015
27 October 2020

«انحلال دانش‌گاه علوم پزشکی، نشان درماندگی رژیم در برابر مبارزات آزادی‌خواهانه مردم است»

2010 November 06

آن‌چه در این بخش می‌آید انتخابی از رادیو کوچه در بین رسانه‌ها است.

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری – دکتر همایون مهمنش

رژیم مستبد و درمانده‌ی جمهوری اسلامی، گویا دریافته است که به انتهای خط رسیده؛ و از این رو، برای ماندگاری به هر ترفندی دست می‌زند و به هر حیله متوسل می‌شود؛ تا بلکه چند صباحی بیش‌تر بر اریکه‌ی قدرت باقی بماند. حکومت ولی فقیه که جنایات سال گذشته علیه مبارزات مردم را براه انداخت، این‌بار دستور بستن دانش‌گاه‌ها، یعنی هسته مرکزی مقاومت مردمی را صادر نموده و در این راه، چاره را در بی‌شرمانه‌ترین و رذیلانه‌ترین اقدام نسبت به مرکز علم طب، یعنی انحلال دانش‌گاه علوم پزشکی ایران که مکانش در تهران است دیده است.

خانم وزیر بهداری با یک فرمان امر به انحلال دانش‌گاهی با هزاران دانش‌جو می‌دهد تا به زعم خود با پراکندن دانش‌جویان، بستری از آرامش سیاسی – اجتماعی برقرار کند و برای خود و رهبرش آسودگی خیال فراهم سازد و حکومت را از پیامد مبارزات و اعتراضات دانش‌جویی خلاصی بخشد. غافل از این‌که حکومت هم در این محاسبه راه خطا می‌پیماید و هم خود را انگشت نمای جهانیان می‌کند. زیرا بستن هر دبستان، یعنی باز کردن چندین زندان و تعطیل هر دانش‌گاه، یعنی فنای بخشی از یک جامعه و بستن دانش‌گاه پزشکی یعنی ستیز با سلامت و بهداشت مردم. انحلال دانش‌گاه پزشکی ایران توسط حکومت بی‌تردید با حمله‌ی ایلغاران به اماکن و شهرها برای غارت و کشتار آدمیان قابل مقایسه است. در آن حمله مال و جان انسان‌ها فنا شد و با این اقدام، دانش و معرفت آدمی برباد می‌رود و تندرستی بدن‌ها قربانی می‌گردد.

سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج کشور، اقدام  ضد دانش و ظالمانه‌ی حکومت فقیهان در حق دانش‌گاه و مراکز علمی را به شدت محکوم می‌کند و هرگونه ستم نسبت به دانش‌گاه و دانش‌جویان را در حد بربریت می‌داند. ما از تمام سازمان‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جهان خاضعانه می خواهیم که عمل استبدادی و ضد فرهنگی‌ی حکومت را محکوم و تقبیح کرده و به وسایل ممکن، جمهوری اسلامی را از این‌گونه روش‌های ضد دانش و فرهنگ و انسانیت بازدارند.

هیت اجرایی سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

چهاردهم آبان 1389 برابر پنجم نوامبر 2010

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,