Saturday, 18 July 2015
25 October 2020
نخست‌وزیر تایلند،

«برگزاری انتخابات تایلند پس از اصلاح قانون اساسی این کشور»

2010 November 12

خبر / رادیو کوچه

روز جمعه «آبهیست وجاجیوا» نخست‌وزیر تایلند گفت: «بعد از انجام دو اصلاحیه اساسی در قانون اساسی این کشور انتخابات جدید برگزار می‌شود.»

خبرگزاری ملی چین در خبری نوشت، این دو مورد اصلاحیه از شش موردی است که از طرف سیاست‌مداران و کارشناسان سیاسی تایلند پیشنهاد شده است.

نخست‌وزیر تایلند افزود: این دو اصلاحیه فوری است و بقیه موارد نیز در دولت آینده انجام می‌شود.

نخست‌وزیر تایلند اضافه کرد: «در دو اصلاحیه مورد نظر سیستم انتخابی «چند کرسی» به «تک کرسی» تبدیل می‌شود و هم‌چنین تعداد نمایندگان نیز که در حال حاضر 480 نفر هستند به 500 نفر افزایش می‌یابد.

نخست‌وزیر تایلند هم‌چنین افزود 375 نفر از این افراد از طریق هیت موسسان و125 نفر دیگر نیز از لیست حزب‌های کشور انتخاب می‌شوند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,