Saturday, 18 July 2015
27 November 2020

«گالری/افتتاحیه بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگ‌جو»

2010 November 13

امیر / عکس / رادیو کوچه

روز شنبه، مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی 2010 گوانگ‌جو از ساعت 20 به وقت چین در جزیره «های‌زین‌شا» شهر گوانگ‌جو برگزار شد که نخست وزیر چین و روسای فدراسیون‌های ورزشی کشورهای مختلف از جای‌گاه ویژه نظاره‌گر این مراسم بودند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , , ,