Saturday, 18 July 2015
17 September 2021
کتاب هفته

«رولشتاین: راه سبز امید»

2009 October 12

جواد لگزیان/ رادیو کوچه

آدم‏هایى‌ هستند زیر این آسمان آبى که در روزهاى تلخ و سخت سخن از امید به باورهاى‏بزرگ مى‏گویند و روشنى‏بخش شب‏هاى تارند.

«سال بلو»، نویسنده سرآمد آمریکایى در «رولشتاین» شخصیتى خلق مى‏کند از نوع‏همین آدم‏هاى سرشار از حس خوب رهایى.

20091012-cul-book-ravlestein

رمان با توصیف‏هایى از زندگانى امروز آغاز مى‏شود در گوشه‏اى از این دنیا که‏بحران‏هاى روحى و درگیرى‏هاى نژادى و عقیدتى بیداد مى‏کند و افرادى با نظرگاه‏هاى‏متفاوت به بحث و جدل مى‏پردازند. سال بلو اما در این دنیاى خاکسترى انسانى‏دوست‏داشتنی را کشف مى‏کند که به تمام معنا سعى مى‏کند آموزگارى باشد براى‏فضیلت‏هاى کوچک و بزرگ.

رولشتاین به جاى تسلیم به یاس‌‏هاى معمول محافل روشنفکرانه ونینهلیسم فراگیر دانشگاهى‏ با همتى بلند در وسط بحث‏هاى دانشجویى درباره‏ى مسایل کنونی بشریت ‏حضور مى‏یابد و مسیر تازه‌ای در پیش مى‏گیرد. جست‏وجوى حقیقت و مشارکت‏در پدیدآوردن آن آن‏قدر انرژى دارد که او را سرشار از حس زنده‌بودن کند. به همین‏جهت است که او نقش اندیشمند آکادمیک را با هنرمند فرهیخته‏ى مدرن آمیخته است.

رولشتاین معتقداست که آدم‏ها اکنون مى‏توانند بهترین آموزش‏هاى فنى را ببینند اما امکان آموزش اخلاق و زندگى درحد صفر تقلیل یافته‌است به همین جهت است که باید براى ارزش‏هاى از یاد رفته فکرى اساسى کرد و پرنده ایمان و امید به خوبی را به قلب ها بازگرداند.

مى‏توان رمان زیباى رولشتاین را خواند و عقاید او را عمیقن در جلسات دوستانه مورد بحث و نظر قرارداد و راه بحث و اندیشه و تفکر را در جست‏وجوى حقیقت ادامه‌داد و هرگز ناامید نشد، درست مثل رولشتاین.

انتشارات اختران کتاب «رولشتاین» نوشته جاودانه «سال بلو» با ترجمه‏ى «منصوره‏وحدتى احمدزاده» را در 277 صفحه و با قیمت 5600 تومان منتشر کرده‌است.

کتابى براى همه‏ى کسانى که جست‏وجوى حقیقت را دوست دارند و ره‌سپار راه سبزامیدند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,