Saturday, 18 July 2015
29 September 2023
کنسرت فرهاد دریا در هلمند،

«طنین موسیقی در ورای دود و آتش»

2010 November 20

آرین/ دفتر کابل/ رادیو کوچه

فرهاد دریا آواز‌خوان مشهور افغانی برای اولین بار عصر روز گذشته کنسرتی را در استان نا‌امن هلمند برگزار کرد.

این کنسرت در استانی برگزار شد که قسمت‌های آن در تسلط طالبان می‌باشد و همه روزه شاید برخوردهای مسلحانه است.

فرهاد دریا به سلسله برنامه‌اش تحت عنوان «زندگی زیباست» که هدف آن تشویق روحیه صلح و شنیدن پیام‌های جوانان و رساندن آن به مقامات دولتی می‌باشد این کنسرت را برگزار کرد.

با وجود نگرانی‌های امنیتی در این کنسرت هزاران تن از شهروندان استان هلمند اشتراک کرده بودند.

در اطراف محلی که کنسرت برگزار شد تدابیر خاصی امنیتی در نظر گرفته شده بود.

محمد گلاب منگل استان‌دار هلمند گفت فرهاد دریا هنرمند موفق و  سفیر و سمبول صلح می‌باشد که مردم هلمند را روحیه صلح بخشید.

آقای منگل اظهار امید‌واری کرد که کنسرت فرهاد دریا شماری افرادی را که در مخالفت با دولت قرار دارند تشویق به صلح خواهی خواهد کرد.

پیش از این آقای دریا کنسرتی را در استان هرات در غرب افغانستان برگزار کرد که در ختم آن در نزدیکی‌های محل برگزاری کنسرت انفجاری سبب زخمی شدن سیزده تن گردید.

آقای دریای می‌گوید این گونه موانع مانع برنامه‌های وی شده نمی‌تواند و ماه پیش نیز یک کنسرتی را برای بانوان در استان بلخ در شمال افغانستان برگزار کرد.

وی تصمیم دارد در روز های آینده نیز کنسرت‌های را در استان‌های دیگر افغانستان برگزار کند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,