Saturday, 18 July 2015
30 October 2020
یعقوب به قصاص در ملا عام محکوم شد،

«صدورحکم برای مجرمان حادثه سعادت‌آباد تهران»

2010 November 22

خبر / رادیو کوچه

روز دوشنبه، هیت قضایی شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران پس از برگزاری محاکمه متهمان حادثه سعادت‌آباد، حکم قصاص در ملا عام را برای «یعقوب» متهم ردیف اول پرونده صادر کرد و «سعیده» متهم ردیف دوم پرونده نیز در رابطه با معاونت در قتل عمدی «یزدان» تبرئه شد.

به گزارش مهر، قاضی عزیزمحمدی رییس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران که روز یک‌شنبه به ریاست او دادگاه محاکمه متهمان جنایت سعادت آباد (میدان کاج) برگزار شد افزود: «یعقوب متهم ردیف اول به اتهام قتل عمد به قصاص، به اتهام زنای غیر محصنه به 100 ضربه شلاق و به اتهام قدرت‌‌نمایی با چاقو به دو سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد.»

قاضی پرونده سعادت‌آباد اظهار داشت: «سعیده متهم ردیف دوم این پرونده نیز با توجه به آن‌که سه نفر از اعضای هیت قضایی رای به برائت این متهم دادند و فقط نظر دو نفر از قضات دایر بر محکومیت او بود از اتهام معاونت در قتل عمدی یزدان تبرئه شد.»

عزیزمحمدی در ادامه افزود: «سعیده به اتهام زنای غیرمحصنه محکوم به 100 ضربه شلاق شده است.»

رییس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران با بیان این‌که آرای صادره بر اساس مشورت پنج قاضی بوده افزود: «حکم قصاص یعقوب برای اجرا در ملا عام صادر شده است.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,