Saturday, 18 July 2015
27 October 2020
بازسازی مرکز سیستم عصبی،

«ترمیم ضایعات نخاعی با سلول‌های بینی»

2010 November 24

رادیو کوچه

دانش‌مندان دانش‌گاه «کمبریج» انگلیس، منشا‌ یک نوع منحصر به فرد سلول را کشف کرده‌اند که می‌تواند به بازسازی مرکز سیستم عصبی کمک کند.

یافته‌های این دانش‌مندان امکان دست‌یابی به یک منبع مورد اطمینان از این سلول‌ها را در درمان پیوند سلولی در جراحات نخاعی می‌دهد.

سلول‌های پوشاننده بویایی (OEC) فیبرهای عصبی را در عصب بویایی که اطلاعات بویایی را از سلول‌های گیرنده جداره بینی به مغز منتقل می‌کند، پوشانده و حفاظت می‌کنند.

این سلول‌ها می‌توانند پس از پیوند به نخاع مجروح، اعصاب را ترمیم کنند.

کلر بیکر از دانش‌گاه کمبریج و سرپرست تحقیقات اظهار داشت: «از لحاظ تئوری می‌توان OEC را از بینی بیمار جدا کرده و آن را بدون ترس از امکان عدم پذیرش پیوند، با نخاع مجروح پیوند زد تا اعصاب ترمیم شود.»

وی افزود: «متاسفانه تعداد زیادی OEC در جدار بینی وجود ندارد و این بافت هم‌چنین شامل فیبرهای عصبی جانبی نیز هست که توسط سلول‌هایی بسیار شبیه OEC پوشش یافته‌اند، اما کارایی این سلول‌ها را در ترمیم نخاع ندارند.»

تحقیقات اخیر منشا متفاوتی از سلول‌های OEC را آشکار کرده که به دانش‌مندان اجازه می‌دهد در آینده بتوانند در حجم بزرگ آن‌ها را از سلول‌های بنیادی بزرگ‌سالان تولید کنند.

محققان دریافته‌اند که OEC مانند سایر سلول‌های پوشاننده فیبرهای عصبی جانبی، از یک گروه سلول بنیادی جنینی موسوم به «‌سلول‌های عصبی تاجی» تشکیل شده‌اند.

سلول‌های عصبی تاجی در غدد پوست و مو وجود دارند و تحقیقات دیگر نیز حاکی از آن هستند که امکان این‌کار هست این سلول‌ها را جدا کرده و در آزمایشگاه پرورش دهند.

به گفته بیکر، قدم بعدی این تحقیقات کار بر روی تغییر سلول‌های بنیادی به OEC است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,