Saturday, 18 July 2015
03 December 2020
يادداشت‌های سیاسی سردار پاسدار قفل‌انداز- 9

«اندر داستان آن هرویین‌ها و آن جنگ‌ابزارها»

2010 November 24

پ. مهر کوهی

چه روزگاری شده؟ حالا دیگه نوبت آفریقایی‌هاست که هرکدام از رهبرانشون از ننه‌اش قهر می‌کند، یا ننه‌اش به او اخم می‌کند برود و خودش را بیاندازه توی آغوش آمریکا. همشون هم خیال می‌کنند که در آغوش آمریکا خوش می‌گذره و اون‌جا بعله برون است و براشون قرقاول کباب می‌کنند.

آن‌چنان از عشق حلیم افتاده‌اند توی دیگ که هر از چندی برای دل‌خوشی ارباب یک لگدی، یا جفتکی به سوی نظام مقدس و مظلوم ما که جلو آمریکا ایستاده می‌زنند که دل آمریکا خنک بشه‌. پدر آن اوبامای پدر سوخته‌ی مرتد بسوزه که کاسه‌ی زیر نیم کاسه‌ی همه‌ی فتنه‌هاست.

برادرمون علی آقای لاریجانی این پدرسوخته را خوب شناخت که از همون آغاز کار این آدم بهش گفت کاکا سیاه بد قیافه. خودش کم بود یک مشت عنتر دیگه را هم داره دور خودش جمع می‌کند و بهشون خط می‌دهد. آخرین نمونه این فتنه‌ی آمریکایی این قرطی بازی‌هایی است که این نیجره‌ای‌ها در آورده‌اند. آخر شما را چی به این کار‌ها که یک روز در این کشتی دست به کشف جنگ ابزار های ایرانی بزنید و چند روز پس از آن در بارهای یک کشتی دیگر سد و سی کیلو هرویین ساخت جمکران را پیدا کنید؟

خب بدبخت‌ها، گیرم که مقصد جنگ‌ابزار‌ها هم کشور شما بوده باشه، ما که نمی‌خواستیم شما را از نون خوردن بیاندازیم و یا تیری به سوی شما شلیک کنیم. پس چرا این جوری خودتون را لوس می‌کنید؟ بدبخت‌ها، آمریکا یک برگر مفت هم بهتون نمیده. این آمریکایی‌ها خیرشون به خودشون هم نمی‌رسد. نگاه کنید خوب، کدام یک از رییس جمهور‌های آمریکا توانسته در آن هشت سالی که در کاخ سفید نشسته پولی و سرمایه‌ای به هم بزند؟ همشون هشت سال سیاه سگ‌دو می‌زنند که پس از آن بنشینند یک کتاب خاطرات بنویسند تا چندرغازی پول گیرشون بیاد. حال نگاه کنید به وزیر پیشین کشور ما برادر صادق محصولی که مانند دیگر برادران ایمانی ما عقلش بیش از علم‌اش است. ماشا‌اله دلار را نه با پارو که با لودر و بولدوزر هورت می‌کند یک‌جا.

بدبخت‌ها، شما می‌خواهید ما گمان کنیم که خودتون آن جنگ‌ابزاره‌ها و هرویین‌ها رو پیدا کردید؟ کور خوانده‌اید زیرا ما خوب می‌دونیم که همه‌اش زیر سر آمریکاست وگرنه شما عددی نیستید که بتوانید از این غلط‌ها بکنید. چی فکر کردید، فکر کردین که آمریکا به راستی می‌خواهد با آگاهی دادن به شما در‌باره‌ی بار کشتی‌های ما و شاخ به شاخ کردن شما با ما جلوی‌ تروریسم و مواد را بگیره؟ اگر آمریکا … داشت جلوی کشتی‌هایی که از آمریکا یک راست سیگار‌های قاچاقی آن برادر را به ایران می‌آورده‌اند و می‌آوردند زا می‌گرفت و نیز جلوی ورود هرویین‌های برادر آقای حمید کرزای به آمریکا را می‌بست.

ای کاش شما بدبخت‌ها یک کمی عقل می‌داشتید و شعور، تا مانند شیخ‌حسن نصراله  می‌فهمیدید که دم کدخدایی را که ما باشیم با یک صلوات ببیند و آنگاه می‌دیدید که چگونه درهای برادری اسلامی ما به روی شما گشاده خواهد شد و سفره بخور بخوری برایتان پهن کنیم که در خواب هم ندیده باشید،  سفره‌ی پهن این‌جاست.

ای بدبخت‌ها، بیایید و چشم‌هایتان را ببندبد و بخورید که بخور بخور است به‌راستی.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,