Saturday, 18 July 2015
28 September 2023
مهارت‌های زندگی

«پرواز تا اوج»

2010 November 26

سیمین/ رادیو کوچه

simin@koochehmail.com

در فرهنگ ما همواره زمانی که بخواهند برای به اوج رسیدن و بلندپروازی نمونه‌ای بیاورند «عقاب» را مثال می‌زنند. شکوه و بلندای پرواز این پرنده جای‌گاهی با اهمیت در میان قرون و اعصار دارد.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

می‌دانید عقاب وقتی می‌خواهد به ارتفاع بالاتری صعود کند، چه کار می‌کند؟ در لبه‌ی یک صخره، به انتظار یک اتفاق می‌نشیند. می‌دانید این اتفاق چیست؟ گردبادی که از رو‌به‌رو بیاید.

عقاب به محض این‌که ‌آمدن گردباد را حس‌کرد، بال‌های خود را می‌گشاید و اجازه می‌دهد ‌باد، او را با خود بلند کند.

در این حال، به محض این‌که طوفان قصد سرنگونی عقاب را کرد، این پرنده‌ی بلند‌پرواز، سر خود را به‌سوی آسمان بلند می‌کند و عمود بر طوفان می‌ایستد و مانند گلوله‌ی توپی، به سمت بالا پرتاب‌می‌شود. او آن‌قدر با کمک باد مخالف، اوج‌می‌گیرد تا به ارتفاع موردنظر برسد و آن‌گاه با چرخش خود به‌سوی قله‌ی موردنظر، در بالاترین نقطه‌ی کوهستان، جای می‌گیرد.

اگر خوب به شیوه‌ی عقاب برای بالارفتن دقت کنیم، می‌بینیم که او منتظر حادثه می‌ماند، حادثه‌ای که برای مرغ‌های زمینی، یک مصیبت و بلاست. او منتظر طوفان می‌نشیند تا از انرژی پنهان در گردباد، به نفع خود استفاده کند.

وقتی طوفان از راه می‌رسد، عقاب به‌جای زانوی غم بغل‌گرفتن و در کنج سنگ‌ها پناه‌گرفتن، جشن می‌گیرد و خود را به بالاترین نقطه‌ی وزش باد می‌رساند و از آن‌جا، سنگین‌ترین ضربه‌های گردباد را به نفع خود به‌کار می‌گیرد؛ عقاب از نیروی مهاجم، به نفع خویش استفاده می‌کند.

او نه‌تنها از نیروی مخالف نمی‌هراسد، بلکه منتظر آن نیز می‌نشیند‌ چراکه می‌داند این انرژی پنهان در نیروی مخالف است که می‌تواند او را به فضای بالاتر پرتاب کند.

و این درس خوبی است که طبیعت به انسان می‌دهد، «انرژی اوج»، به رایگان به کسی داده نمی‌شود. به‌طور اساسی در قانون بقای طبیعت، تلاش برای بقا در نیروهای منفی، ایجاب می‌کند که تعداد نیروهای مخالف در زندگی، همیشه بیش‌تر از جریان موافق باشد.

اگر خوب به شیوه‌ی عقاب برای بالارفتن دقت کنیم، می‌بینیم که او منتظر حادثه می‌ماند، حادثه‌ای که برای مرغ‌های زمینی، یک مصیبت و بلاست. او منتظر طوفان می‌نشیند تا از انرژی پنهان در گردباد، به نفع خود استفاده کند.

پس اگر قرار است نیروی کمکی برای صعود شما به‌وجود بیاید، بنابر‌این قاعده این نیرو باید از سوی مخالفان شما تامین شود‌ بنابراین وقتی اتفاقی خلاف میل شما رخ‌می‌دهد، به‌جای عقب‌نشینی و سرخوردگی و واگذارکردن میدان، بی‌درنگ عقاب‌گونه جشن بگیرید و این رخ‌داد ناخوش‌آیند را به فال نیک گرفته و سعی‌کنید ‌در لابه‌لای این حادثه‌ی به‌ظاهر نامطلوب، خواسته و طلب موردنظر خود را پیدا کنید و با استفاده از نیروی مخالف، خود را به خواسته‌ی خویش نزدیک سازید.

نیرویی که قرار است باعث صعود شما در زندگی شود، توسط همان کسانی فراهم می‌شود که درحال حاضر، مخالف جدی شما هستند و قصد نابودی‌تان ‌را دارند.

این شما هستید که باید منتظر فرصت باشید و با تامل و آمادگی و صبر و تدبیر به‌موقع، از این نیرو برای بالا‌رفتن و اوج‌گرفتن استفا‌ده کنید.

پس هرگز از وجود سختی و زحمت و نیروی مخالف در زندگی و کار و تحصیل و…  گله‌مند نباشید. این‌ها مخزن‌های انرژی پرواز شما هستند و اگر نباشند، شاید هرگز صعودی در زندگی‌تان حاصل نشود.

به‌جای دست روی دست گذاشتن و از وجود مشکل‌ها و مخالفت‌ها گله‌‌کردن، کمی چشم دل خود را باز کنید و به حکمت پنهان در مصیبت‌ها و سختی‌های زندگی بیاندیشید.

خالق هستی با هیچ موجودی حتا بدترین مخلوقات عالم هم دشمنی ندارد و اگر اتفاقی رخ‌می‌دهد که به‌ظاهر، آزاردهنده و ناخوش‌آیند است، شک نکنید که در هر‌چه او رقم می‌زند، خیر و برکت و سعادت پنهان است. این ما هستیم که باید شجاعت رویارویی با جریان‌های مخالف را داشته باشیم و در وقت مناسب، بال‌های خود را بگشاییم و پرواز تا اوج را تجربه کنیم.

برای آنان که مفهوم پرواز را نمی‌دانند هرچه بیش‌تر اوج بگیری کوچک‌تر می‌شوی …

منبع

carisma

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,