Saturday, 18 July 2015
26 October 2020
با حکم دادگاه انقلاب،

«حبس و شلاق برای دانش‌جوی دانش‌گاه تهران»

2010 December 01

خبر / رادیو کوچه

در آستانه روز دانش‌جو حکم دادگاه مجتبی هاشمی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانش‌کده حقوق و علوم سیاسی دانش‌گاه تهران که مقابل درب دانش‌گاه بازداشت شده بود، صادر شده است.

به گزارش جرس، براساس این حکم وی به شش ماه حبس تعزیری برای اقدام علیه امنیت ملی، نود و یک روز حبس تعزیری برای توهین به رهبر جمهوری اسلامی، نود و یک روز حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق برای اخلال در نظم و صد هزار تومان جریمه نقدی برای توهین به رییس جمهوری اسلامی محکوم شده است.

لازم به ذکر است وی  ۱٧ آذر سال گذشته بازداشت شده بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,