Saturday, 18 July 2015
30 October 2020

«گالری/ادامه تحصن یک خانواده پناه‌جو در اربیل»

2010 December 04

تعدادی از پناه‌جویان ایرانی بیش از دوماه است که در  کردستان عراق در مقابل دفتر امور پناهندگان سازمان ملل در شهر اربیل دست به تحصن زده‌اند.  این گروه که شامل  زنان و کودکان نیز می‌شوند در اعتراض به عمل‌کرد دفترامور پناهندگان سازمان ملل به این اقدام مبادرت ورزیده‌اند.

محمد قمری طبسی به همراه خانواده‌اش در شرایطی سخت که با فقدان آب آشامیدنی، امنیت و امکانات پزشکی روبرو هستند دست به این اقدام اعتراضی زده‌اند. آن‌ها در نامه‌هایی خواستار اقدامات مناسب از سوی این دفتر در اربیل شده‌اند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,