Saturday, 18 July 2015
27 November 2020
برای همبستگی با روز دانشجو

«فراخوان گردهم آیی در ژاپن»

2010 December 04

خبر/ رادیو کوچه

ایرانیان در ژاپن به مناسبت روز دانشجو، یکشنبه آینده یک گردهم آیی اعتراض آمیز در برابر دانشگاه سازمان ملل متحد در توکیو برنامه‌ریزی کردند.

به گزارش ندای آزادی، در فراخوان این گردهم‌آیی آمده که امسال در حالی به استقبال روز دانشجو می‌رویم که دانشگاه‌های ایران هم‌چنان سنگر زنده مقاومت در برابر استبداد و اقتدارگرایی هستند.

در این فراخوان افزوده شده که اگر چه دانشگاه رنجور از زخم‌های حاکمیت پادگانی است، اما کماکان چراغ حقیقت‌طلبی، خرد و اندیشه در آن روشن است و از ایرانیان مقیم ژاپن خواسته شده که با شرکت در این گردهم‌آیی اعتراض و همبستگی خود با دانشجویان دربند ایرانی را نشان بدهند.

زمان برگزاری این راه پیمایی، یکشنبه – ۵ دسامبر سال ۲۰۱۰- از ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه در مقابل دانشگاه سازمان ملل متحد خیابان آئویاما دوری اعلام شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,