Saturday, 18 July 2015
26 October 2020
موفقیت جدید دانش‌مندان ناسا،

«کشف موجوداتی که با همه فرق دارند»

2010 December 04

رادیو کوچه

دانش‌مندان ناسا موفق به کشف جان‌داری شده‌اند که می‌تواند در محیطی که هیچ جان‌دار دیگری در آن شانس حیات ندارد، به زندگی ادامه دهد، کشفی که می‌تواند شانس تکامل حیات را در سیاره‌های دیگر افزایش دهد.

به گزارش ساینس، این موجودات که دانش‌مندان از آن به عنوان حیاتی عجیب یاد می‌کنند قادر هستند در آرسنیک رشد کرده و حتا این ماده را در دی‌ان‌ای خود ترکیب کنند. این در حالی است که آرسنیک یکی از سمی‌ترین موادی است که تا‌کنون شناخته شده است. این ماده معمولن مسیرهای متابولیکی را مختل کرده و امکان ادامه یافتن حیات طبیعی را غیر ممکن می‌کند.

اما این میکروب‌ها که در گل‌و‌لای اعماق دریاچه‌ای در کالیفرنیا کشف شده‌اند، نه تنها می‌توانند در محیط‌های آرسنیکی به بقای خود ادامه دهند بلکه این ماده شیمیایی را به بخشی از ساختار مولکولی خود تبدیل می‌کنند.

گفته می‌شود این کشف می‌تواند بر وجود حیات‌های فرا زمینی استدلال داشته باشد زیرا نشان می‌دهد حیات بسیار سازگار پذیرتر از چیزی است که در گذشته تصور می‌رفت و حتا می‌تواند در سخت‌ترین شرایط نجات پیدا کند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,