Saturday, 18 July 2015
29 October 2020
در آستانه شانزدهم آذر،

«بازداشت دو دانش‌جوی دانش‌گاه امیرکبیر و آزاد»

2010 December 05

خبر / رادیو کوچه

روز شنبه، اسماعیل سلمانپور عضو سابق شورای عمومی انجمن اسلامی دانش‌جویان دانش‌گاه امیرکبیر به هم‌راه فرزاد اسلامی دانش‌جوی حقوق دانش‌گاه آزاد تهران مرکز و دبیر سابق تشکیلات کانون دانش‌جویان مسلمان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

به گزارش دانشجو‌نیوز، اسماعیل سلمان‌پور فعال دانش‌جویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیش از این نیز در ۱۷ بهمن سال ۱۳۸۷ در چهاردهمین مراسم سال‌گرد درگذشت آقای بازرگان در مقابل حسینیه ارشاد بازداشت شده بود. وی هم‌چنین به ۳ ترم تعلیق از تحصیل محکوم شده است.

از سوی دیگر فرزاد اسلامی نیز پیش از این به جرم تبلیغ علیه نظام در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به خاطر شرکت در تجمع  ۲۱ مهرماه ۱۳۸۸8 در دانش‌کده فنی تهران مرکز به یک سال حبس تعزیری که به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمد، محکوم شده بود.

فرزاد اسلامی در شام‌گاه ۱۲ آبان سال گذشته بازداشت شده و به مدت ۱۵ روز در بند امنیتی ۲۴۰  زندان اوین سپری کرده بود.

گفتنی است پیش‌تر این دانشجو از سوی کمیته انضباطی دانش‌گاه تهران مرکز به اتهام تحریک و ترغیب دانش‌جویان به تجمع به سه ترم تعلیق محکوم شده بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,