Saturday, 18 July 2015
03 October 2023

«ویدئو/فرزند قمری از اربیل می‌گوید»

2010 December 05

مصاحبه سینا فرزند آقای محمد قمری طبسی متحصن در برابر دفترسازمان ملل در اربیل عراق

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=30LUxGU-aMo[/youtube]

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , ,