Saturday, 18 July 2015
30 October 2020
:اعتراف رییس بسیج

«کنترل لباس شخصی‌ها در دانشگاه تهران از کنترل بسیج هم خارج شد»

2010 December 07

آن‌چه در این بخش می‌آیدانتخابی از رادیو کوچه در بین رسانه‌ها است

منبع: آفتاب

با گذشت یک سال مرور این گفت‌و گو که در زمان انتشارش به دلیل اعمال برخی فشارها، توزیع روزنامه را در روز انتشار با محدودیت مواجه کرد، قابل تامل است به ویژه آن‌که شاهد اذعان رییس بسیج دانشگاه امام صادق و دانشگاه تهران به ضعف بسیج در سرکوب سبزهای دانشجو به خصوص در مراسم 16 آذر و درخواست کمک از بسیجیان سایر پایگاه‌ها و بعضن استفاده از نیروهای غیربسیجی در سرکوب‌ها و هم‌چنین اعتراف به ریزش شدید نیروها و پایین‌بودن نسبت بسیجیان دانشگاه‌ها نسبت به سبزها هستیم …سال گذشته رئیس بسیج دانشگاه امام صادق در گفت‌و گویی که با روزنامه اعتماد انجام داد، اذعان کرد که در 16 آذر 88 رئیس بسیج دانشگاه تهران به حضور لباس شخصی‌ها در این دانشگاه برای رویارویی با دانشجویان سبز تن داد اما نتوانست در نهایت این افراد را کنترل کند. او از تماس‌های نیروی انتظامی برای حضور بسیجی‌ها در خیابان‌ها خبر داد و گفت به ما زنگ می‌زنند و می‌گویند در فلان خیابان نیرو کم داریم به بچه‌هایتان بگویید بیایند تا اسلحه بدهیم و … او حتی از فشارهای سپاه بر بسیج دانشجویی صحبت کرد و این‌که برخی از بسیجی‌ها اصرار دارند بسیجی دانشجو نباشند و دانشجوی بسیجی باشند. او اعتراف کرد که بسیج دانشگاه تهران در رویارویی با دانشجویان سبز هم ناتوان است و هم تا کنون اشتباه‌های جدی کرده و از ماجرای 16 آذر 88 درس عبرت گرفتند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,