Saturday, 18 July 2015
23 November 2020
در ارتباط با ترورهای اخیر مطرح شد

«هم صدایی صدای آمریکا با جمهوری اسلامی »

2010 December 08

آن‌چه در این بخش می‌آیدانتخابی از رادیو کوچه در بین رسانه‌ها است

کنت تیمرمن / فرهنگ ایران

در حالی که آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی خود را برای مذاکرات اتمی با حکومت ایران در ژنو آماده می‌کنند، بخش فارسی صدای آمریکا یک بار دیگر به یاری رژیم اسلامی شتافت.

در تاریخ 29 نوامبر 2010 در برنامه صدای آمریکا که سیاوش سعادتیان، مجری آن بود، دو کارشناس ایرانی میهمان برنامه، اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق را متهم به ترور یک دانشمند اتمی ایران ( مجید شهریاری) کردند که به تازگی در تهران کشته شده است.

رضا تقی زاده، که گفته می‌شود « کارشناس» در امور اقتصادی و سیاسی می‌باشد اسرائیل را متهم به ترور دانشمند ایرانی کرد و گفت « به نظر من » اسرائیل پشت ماجرای ترور می‌باشد. دومین «کارشناس» روزنامه‌نگار سایت اینترنتی روزآنلاین، سایت نزدیک به خاندان هاشمی رفسنجانی، مجاهدین خلق را متهم به این ترور کرد. هیچ یک از این دو کارشناس مدرکی مبنی بر ادعاهای خود ارائه نکردند.

سال گذشته در یک مورد مشابه مسعود علی محمدی محقق اتمی در تهران ترور شد. صدای آمریکا در این باره سفارش یک تحقیق را داد، در این گزارش مشخص شد که علی محمدی روابط نزدیکی با جنبش سبز داشته و حکومت اسلامی می‌تواند مسوول قتل او باشد. بسیار محتمل است که این کشتارهای اخیر دلایل دیگری داشته باشند، یا رژیم ایران ترجیح داده برای جلوگیری از درز اطلاعات اتمی به بیرون، دانشمندان خود را ترور کند.

بنابراین چرا بخش فارسی صدای آمریکا به سرعت تقصیر را به گردن اسرائیل و مجاهدین خلق انداخت بدون آن که فرضیه  دست داشتن حکومت اسلامی را در این قتل در نظر بگیرد.

ششم دسامبر 2010

کنت تیمر من، رئیس و بنیانگذار بنیاد دموکراسی برای ایران

برگردان از فرهنگ ایران

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,