Saturday, 18 July 2015
20 March 2023
طرح ادغام میراث فرهنگی بار دیگر در دستور كار مجلس

«سازمان میراث‌فرهنگی وزارت‌خانه نمی‌شود»

2009 October 18

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اعلام این‌که طرح وزارتخانه‌شدن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در مجلس طرحی منتفی شده تلقی می‌شود؛ از ادغام این سازمان در مجموعه‌ای دیگر چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «موضوع وزارت‌خانه‌شدن سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری در کمیسیون فرهنگی که کمیسیون تخصصی بررسی موضوع بود با روی‌کرد مثبتی مواجه نشد.

جواد آرین‌منش افزود: «طرح ایجاد وزارت‌خانه جدید در دولت با اهداف قانون برنامه چهارم توسعه مغایر است. طبق قانون برنامه چهارم، سازمان‌ها و بخش‌های دولتی باید کوچک و چابک شوند، بنابراین هر اقدامی که با توسعه تشکیلاتی همراه باشد با روح این قانون مغایر است. در نتیجه اولویت کمیسیون فرهنگی مجلس برای تائید طرح‌ها کاهش تصدی‌گری بخش دولتی است.»

طبق قانون برنامه چهارم، سازمان‌ها و بخش‌های دولتی باید کوچک و چابک شوند، بنابراین هر اقدامی که با توسعه تشکیلاتی همراه باشد با روح این قانون مغایر است. در نتیجه اولویت کمیسیون فرهنگی مجلس برای تائید طرح‌ها کاهش تصدی‌گری بخش دولتی است

وی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت ادامه فعالیت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در غالب معاونت رئیس‌جمهور، مجلس با مشکل عدم پاسخ‌گویی سازمان مواجه نخواهدشد، اظهارداشت: «البته هنگامی که مسوولیت برعهده معاون رئیس جمهور است، به معنای عدم پاسخ‌گویی نیست چراکه اگر مورد خاصی پیش بیاید مجلس طرح تذکر یا سوال از رئیس جمهور را مطرح خواهدکرد.»

آرین‌منش در ادامه با اشاره به تلاش مجلس برای هرچه بیشتر پاسخگو کردن سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری، یادآورشد که کماکان طرح تجمیع سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری با مجموعه‌های دیگر از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح الحاق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به سازمان‌های دیگر گفت: «طرح الحاق و ادغام موضوع دیگری غیر از وزارت‌خانه‌شدن است که هیچ مغایرتی هم با قانون برنامه چهارم ندارد، از این‌رو روی‌کرد کمیسیون فرهنگی به بحث الحاق مثبت است.»

به گفته وی گزینه‌های احتمالی الحاق؛ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارت ارشاد و سازمان ملی جوانان به سازمان تربیت بدنی هستند.

به گزارش CHN؛ پیش از این و هم‌زمان با تصویب یک فوریت طرح وزارت‌خانه‌شدن سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری در مجلس، کارشناسان این طرح را امری بعید پنداشته و همواره نسبت به تنزل جایگاه این سازمان درحد یک معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هشدار داده بودند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: