Saturday, 18 July 2015
27 October 2020
سازمان ملل:

«هشدار درمورد بی‌توجهی به حقوق مهاجران»

2010 December 18

خبر/ رادیو کوچه

در آستانه روز جهانی مهاجرت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد بی‌توجهی کشورها به حقوق مهاجران هشدار داده‌است.

به گزارش بی‌بی‌سی، روز جمعه، 27 آذر (17 دسامبر)، ناوی پیلای، از این‌که بسیاری از کشورهای جهان به کنوانسیون حمایت از حقوق کارگران مهاجر نپیوسته‌اند ابراز ناخرسندی کرد و از جامعه جهانی خواست تا در این زمینه اقدام فوری کند.

وی گفت که طی بیست سال گذشته، فقط چهل و چهار کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند که تقریبن تمامی آن‌ها نیز از کشورهای در حال توسعه بوده‌اند که معمولن مقصد اصلی مهاجرت نیستند.

بنا به این گزارش خانم پیلای گفته است: «لازم است از حقوق بشر تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده هایشان، بدون توجه به وضعیت قانونی آنان، حمایت به عمل آید تا از شرایطی سالم، منصفانه، انسانی و قانونی برخوردار شوند.»

یکی از هدف‌های اصلی کنوانسیون قرار دادن ضوابط و معیارهای مشخص در مورد حقوق بنیادی مهاجران، حتی مهاجران غیر متعارف بوده است

این مقام ارشد سازمان ملل، حمایت از تمامی مهاجران را مورد تاکید قرار داد و گفت:«با توجه به این‌که بسیاری از کارگران مهاجر در شرایطی نامناسب و بدون تعریف قانونی روشنی از حقوق آنان زندگی می‌کنند، یکی از هدف‌های اصلی کنوانسیون قرار دادن ضوابط و معیارهای مشخص در مورد حقوق بنیادی مهاجران، حتی مهاجران غیر متعارف بوده است.»

منظور از «مهاجران غیرمتعارف» کسانی است از راه‌های متداول و قانونی دست به مهاجرت نزده‌اند و احتمالن حضور آنان در کشور مقصد جنبه قانونی ندارد.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت که در طی دو دهه اخیر، جهان شاهد جهشی سریع در مهاجرت بین المللی بوده به نحوی که امروزه، شمار این مهاجران به بیش از دویست و چهارده میلیون نفر می رسد.

خانم پیلای در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «امروزه، در بسیاری نقاط دنیا، ما شاهد روند نگران‌کننده تلاش برای مجرم جلوه دادن مهاجران غیرمتعارف هستیم که می‌تواند محرک افزایش تبعیض، انزوای اجماعی، بهره کشی و آزار مهاجران در تمامی مراحل باشد.»

وی گفت که افزایش خشونت علیه مهاجران در کشورهای «عبوری» و هم‌چنین در کشور مقصد، نشانه شدت گرفتن گسترش بیگانه ستیزی و برخورد نژادپرستانه با مهاجران و جوامع مهاجر است که لزوم تلاش برای حمایت از آنان را گوش‌زد می‌کند.

«کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان» در روز 18 دسامبر سال 1990 با هدف تعریف معیارهای مناسب و تشویق کشورهای عضو سازمان ملل به اجرای آن‌ها به عنوان بخشی از قوانین و مقررات داخلی خود به تصویب رسید و در ژوئیه سال 2003، با رسیدن شمار کشورهای امضاکننده کنوانسیون به حد نصاب بیست کشور، جنبه اجرایی یافت.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، که گروه جهانی مهاجرت را هم برعهده داشت، گفته است که نقض حقوق بشر و خشونت علیه مهاجران در بسیاری از موارد ثمره قوانین و برخوردهای تبعیض آمیز و تعصبات عمیق است و نباید اجازه داد که چنین شرایطی ادامه یابد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,