Saturday, 18 July 2015
24 September 2021
با برکناری وزرای اطلاعات و ارشاد

«کابینه نهم از رسمیت افتاد»

2009 July 27

20090727_news.pol_saffar.ejee

وزرای ارشاد و اطلاعات از سوی محمود احمدی‌نژاد برکنار شدند.

بنا به گزارش خبرگزاری‌‌های داخلی احمدی‌نژاد روز یکشنبه حکم عزل محمدحسین صفار هرندی(وزیر ارشاد) و غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای (وزیر اطلاعات) را صادر کرده‌است.

خبرگزاری‌ مهر علت برکناری صفارهرندی و محسنی‌ اژه‌ای را درگیری لفظی در جلسه چهارشنبه گذشته هیات دولت عنوان کرده‌است.

پیش از این، گزارش‌‌هایی درباره بروز برخی مشاجره‌های لفظی در جلسه چهارشنبه هیات دولت در خصوص انتصاب آقای‌ مشایی صورت‌گرفته‌بود که برخی از سایت‌ها مهم‌ترین معترضان این جلسه را محمدحسین صفار هرندی و غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای معرفی کرده بودند.

طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی، رئیس‏ جمهوری می‏‌تواند وزرا را عزل‏ کند.

اما اکنون با برکناری وزرای اطلاعات و ارشاد از سوی محمود احمدی‌نژاد، کابینه نهم از رسمیت افتاد.

براساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورتی‌که نیمی از اعضای کابینه برکنار یا استیضاح شوند، رئیس جمهور موظف است برای گرفتن رای اعتماد، کابینه را باردیگر به مجلس معرفی کند.

اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر می‌دارد: ‌«رئیس‌جمهورمی‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرند و در صورتی که پس از ابراز اعتماد به دولت، نیمی از هیأت وزیران تغییر کند باید مجددا از مجلس شورای اسلا‌می برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.»

وزرای کابینه دولت در ایران ۲۱ نفر هستند.

کابینه کنونی آقای احمدی‌نژاد تنها یک تغییر با رای اعتماد مجدد مجلس فاصله داشت که با این اقدام آقای احمدی‌نژاد از رسمیت افتاد.

این برای نخستین‌بار در تاریخ ۳۰ ساله جمهوری اسلامی کابینه یک دولت از رسمیت می‌افتد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|