Saturday, 18 July 2015
21 March 2023
با رای دادگاه انقلاب قزوین،

«یک‌سال حبس محکومیت یک دانش‌جوی کرد»

2010 December 21

خبر / رادیو کوچه

روز دوشنبه، فرزام معینی دانش‌جوی کرد دانش‌گاه بین‌المللی قزوین با صدور حکمی از سوی دادگاه انقلاب قزوین به ریاست قاضی زمانی به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش آژانس ایران خبـر، اتهام فرزام معینی اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است‌.

این در حالی است که گفته می‌شود اتهام اصلی معینی عدم هم‌کاری با اداره اطلاعات قزوین بود.

بر اساس برخی گزارش‌ها  سال گذشته بعد از بازداشت این دانش‌جو، طی ماه‌های گذشته و با احضار به وزارت اطلاعات از وی خواسته بودند که با آنان هم‌کاری کند و دانش‌جویان معترض به دولت جمهوری اسلامی را به آن‌ها معرفی کند و در صورت این کار با سفارش آن‌ها به دادگاه حکم برائت دریافت می‌کند اما این دانش‌جوی محروم از تحصیل این پیشنهاد را رد کرده بود.

لازم به اشاره است قاضی دادگاه به وی اتهام سرکردگی برگزاری تجمعات را داده بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,