Saturday, 18 July 2015
20 March 2023

«گالری / کریسمس بدون برف در مالزی»

2010 December 26

امیر / عکس / رادیو کوچه

مثل خیلی از جاهای دنیا مالزی هم شب کریسمس به سان روز می‌درخشید. همه بودند اما برف نبود. در مالزی همیشه برف نیست اما کریسمس هست.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , , ,