Saturday, 18 July 2015
02 April 2023

«روز صادرات»

2009 October 21

20091021-saderat-koocheh

صادرات، در علم اقتصاد به فروش کالا، از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر و به خصوص از کشوری به کشور دیگر گفته می‌شود. امروزه در اکثر کشورهای دنیا صادرات یکی از مهم‌ترین ارکان به شمار می‌رود. در ایران نیز 29 مهرماه «روز صادرات» نام‌گذاری شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: