Saturday, 18 July 2015
20 March 2023
در سفر اعضای کاروان کمک آسیا به غزه

«مصر به ایرانی‌ها ویزا نداد»

2010 December 31

خبر/ رادیو کوچه

اعضای ایرانی کاروان آسیا، از جمله چهل نفر از 18 کشور جهان بودند که مصر به آنان اجازه ورود نداده‌است.

به گزارش خبرگزاری آلمان، این کاروان که متشکل از افرادی از کشورهای مختلف آسیایی است همراه  با  کمک‌های انسان دوستانه عازم غزه بودند اما از یک‌صد و شصت فعال اعضای آن، تنها یک‌صد و بیست تن روادید ورود به مصر را دریافت کردند و چهل نفر باقیمانده، که از ملیت‌های هیجده کشور بودند، از جمله هفت عضو مجلس ایران، از ورود به مصر برای سفر به غزه بازماندند.

این کاروان، که حرکت خود را از هند آغاز و از ایران، ترکیه و سوریه عبور کرد، قرار است روز یکشنبه ده ژنراتور اهدایی ایرانی‌ها را به همراه مواد غذایی و دارو به ساکنان نوار غزه تحویل دهد.

عبور از گذرگاه مرزی رفح برای ورود به نوار غزه، مستلزم موافقت مصر است.

به گزارش سازمان ملل متحد، نزدیک به هشتاد درصد از یک میلیون و نیم ساکنان غزه به کمک نیاز دارند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,