Saturday, 18 July 2015
02 April 2023
به دلیل رد درخواست از سوی اداره مهاجرت سوئد

«خطر اعدام درپی اخراج یک پناه‌جوی ایرانی از سوئد»

2011 January 02

خبر / رادیو کوچه

کیوان سوفسطایی پناه‌جویی ایرانی که در از سال 2008 در کشور سوئد به‌سر می‌برد، به تازگی و در پی رد درخواست پناهندگی وی توسط اداره مهاجرت سوئد به دلیل عدم پذیرش موارد پناهندگی که از سوی این پناه‌جو عنوان شده باید به ایران بازگردد.

به گفته کیوان سوفسطایی، وی به دلیل تغییر مذهب، تحت پی‌گرد دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بوده است.

بر اساس «قانون مجازات اسلامی» که در روز ۹ سپتامبر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است برای بازگشت از اسلام (ارتداد) مجازت مرگ تعیین شده است. در این قانون از دو نوع «مرتد» نام برده شده است: «مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که یکی از والدینش مسلمان بوده و خود پس از بلوغ  به اسلام رو آورده، سپس از آن روی‌گردان می‌شود و مرتد ملی کسی است که والدین غیرمسلمان داشته اما خود در سن بلوغ دین اسلام را پذیرفته و سپس از آن خارج می‌شود.»

در همین رابطه کیوان سوفسطایی پناه‌جوی ایرانی پس از بازداشت توسط پلیس سوئد با  فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در این کشور تماس حاصل کرده تا از این طریق رای صادره از سوی اداره مهاجرت سوئد را تغییر دهد.

از سویی دیگر این فدراسیون با ارسال نامه‌ای سرگشاده به اداره مهاجرت سوئد درخواست بازبینی و تحقیق بیش‌تر در خصوص پرونده این پناه‌جو را داشته است.

متن کامل این نامه در زیر آمده است:

نامه سرگشاده فدراسیون به اداره مهاجرت سوئد

موضوع: پرونده کیوان سوفسطایی پناهجوی ایرانی

متولد  1354

از بازگرداندن وی به ایران خود داری کنید

کیوان سوفسطایی در ماه مارس 2008 از کشور سوئد درخواست پناهندگی کرد. کیوان  در ایران کارگر شرکت آرد جرعه بوده و به دلیل روی برگرداندن از دین اسلام  تحت پی‌گرد دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بوده است و به همین دلیل از کشور سوئد تقاضای پناهندگی کرده است ولی با این وجود اداره مهاجرت بدون توجه به وضعیت امنیتی و خطراتی که در صورت بازگشت به ایران برای وی پیش خواهد آمد دلایل پناهندگی کیوان را رد نمود.

کیوان در تاریخ 13 دسامبر 2010 در یک تماس تلفنی با دفتر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد گفت: «پلیس کارلسکرونا برای من نامه فرستاده بود و من هم برای ملاقات به پلیس مراجعه کردم ولی متاسفانه در همان‌جا من را بازداشت کردند.” کیوان سوفسطایی از سال 2009  به سازمان اکس مسلم در سوئد ملحق شده و در این سازمان به طور متشکل علیه جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی مبارزه کرده است. جهت اطلاع اداره مهاجرت سوئد، تنها اعلام عضویت در سازمانی مثل اکس مسلم کافی است تا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شخص را مرتد و محارب با خدا اعلام کند و نهایتن به جوخه اعدام بسپارد.

لازم به توضیح است که کیوان سوفسطایی خود وبلاگ‌نویس است و دارای یک وبلاگ شخصی به نشانی زیر می‌باشد www.rah.blogfa.com. در این وبلاگ مطلبی به قلم سوفسطایی با عنوان نمایندگان اسلام راستین همان جمهوری اسلامی هستند به چاپ رسیده است. کیوان در مطلب خود خطاب به آن‌هایی که می‌گویند رفتار جمهوری اسلامی در ایران با رفتار اسلام واقعی فرق می‌کند، نوشته است اتفاقن این عین اسلام است و جمهوری اسلامی دارد اسلام واقعی را نمایندگی می‌کند. منظور کیوان از اسلام واقعی این است که این همه جنایت و ترور و آدم‌کشی و به‌کار گرفتن قوانین قرون وسطایی برای سرکوب مخالفین خود  تنها از دین اسلام واقعی برمیاید. به علاوه این مطلب در سایت روزنه به این نشانی نیز درج شده است   www.rowzane.com‌.

کیوان سوفسطایی و دیگر پناهندگان ایرانی بی‌دلیل تصمیم به ترک ایران نگرفته‌اند. آن‌ها به‌دلیل ترس از اجرای این قوانین ظالمانه در مورد خود تصمیم به ترک کشور می‌گیرند

در «قانون مجازات اسلامی» که در روز ۹ سپتامبر در مجلس قانون‌گذاری ایران به تصویب رسیده است برای بازگشت از اسلام (ارتداد) مجازت مرگ تعیین شده است. در این قانون از دو نوع «مرتد» سخن می‌رود: «مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که یکی از والدینش مسلمان بوده و خود پس از بلوغ  به اسلام رو آورده، سپس از آن روی‌گردان می‌شود و مرتد ملی کسی است که والدین غیرمسلمان داشته اما خود در سن بلوغ دین اسلام را پذیرفته و سپس از آن خارج می شود.»

کیوان سوفسطایی و دیگر پناهندگان ایرانی بی‌دلیل تصمیم به ترک ایران نگرفته‌اند. آن‌ها به‌دلیل ترس از اجرای این قوانین ظالمانه در مورد خود تصمیم به ترک کشور می‌گیرند. از آن‌جایی که خانم افسانه وحدت مسوول سازمان اکس مسلم در سوئد در نامه خود به تاریخ 30 ژانویه 2010 به اداره مهاجرت در سولنا عضویت وی را در سازمان اکس مسلم تایید کرده است، فدراسیون نیز مراتب نگرانی خود را در مورد حکم دیپورت کیوان سوفسطایی به ایران اعلام می‌دارد و از اداره مهاجرت می‌خواهد نه تنها نباید کیوان را به ایران دیپورت کرد، بلکه باید برطبق اطلاعات جدیدی که فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی و سازمان اکس مسلم در اختیار اداره مهاجرت گذاشته‌اند، مطابق اصل 51 بند 2 قانون کنوانسیون ژنو، کیوان سوفسطایی باید تحت حفاظت قرار گیرد و حق پناهندگی وی در سوئد برسمیت شناخته شود.

با احترام عبداله اسدی

دبیر هم‌بستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی

1  ژانویه 2011

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,