Saturday, 18 July 2015
27 March 2023
به اتهام توهین به روحانیت،

«محرومیت از تحصیل سه دانش‌جوی بندر‌عباس»

2011 January 03

خبر / رادیو کوچه

سجاد عباسی دانش‌جوی مدیریت-بندر دانش‌گاه بندرعباس و از فعالان و منتقدان صنفی به علت توهین به روحانیت و امام جمعه خرمشهر  با صدور حکمی از سوی کمیته انضباطی دانش‌گاه به یک ترم تعلیق محکوم شده است.

گفتنی است حکم مذکور در حالی از سوی کمیته انضباطی مورد به این دانش‌جو ابلاغ شده است که پیش‌تر کمیته بدوی این دانش‌جو را به محرومیت از تسهیلات رفاهی محکوم کرده بود که پس از تجدید نظرخواهی حکم ایشان تشدید و به محرومیت از تحصیل انجامید.

این دانش‌جو در حالی به اتهام توهین به امام جمعه خرمشهر از سوی کمیته انضباطی محکوم می‌شود که پیش‌تر آقای فاضل‌پور و اسدی دانش‌جویان این دانش‌گاه نیز با این حکم مواجه شده بودند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , ,