Saturday, 18 July 2015
01 April 2023
رهبر جمهوری اسلامی:

«دشمنان به دنبال حذف جمهوری اسلامی بودند»

2011 January 10

خبر / رادیو کوچه

آیت‌اله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز یک‌شنبه در نشستی حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را به «طراحان خارجی» نسبت داده و اظهار داشت «کسانی که مردم به آن‌ها سران فتنه می‌گویند در واقع بازیچه طراحان اصلی بودند و دشمن آن‌ها را به وسط صحنه هل داده بود.»

به گزارش فارس، آیت‌اله خامنه‌ای در دیدار با گروهی از مردم قم تصریح کرد که خارجی‌ها «در طراحی و محاسبات خود به دنبال حذف جمهوری اسلامی و تغییر نظام بودند.»

به گفته رهبر جمهوری اسلامی، طراحی دشمنان این بود که جمهوری اسلامی و شعار دین از جامعه برچیده شود و «قاعده حکومت و دولت را به شکل مطلوب خود تشکیل دهند.»

این سخنان در حالی عنوان شده است که پیش از این و در شهر قم آیت‌اله خامنه‌ای طرف‌داران و حامیان آن‌چه وی سران فتنه می‌خواند را میکروب‌های جامعه نام برده بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , , ,