Saturday, 18 July 2015
18 September 2021
در مراسم معرفی این شرکت در نمایشگاه موتور توکیو

«روبات انسان‌نما با رئیس هوندا دست می‌دهد»

2009 October 23

روبات انسان‌نمای آسیمو محصول شرکت هوندا در مراسم معرفی این شرکت در نمایشگاه موتور توکیو با رئیس هوندا دست داد.

به گزارش مهر، شرکت هوندا روبات آسیمو را در سال 2000 ساخت. این روبات انسان‌نما در مراسم معرفی این شرکت خودروسازی در نمایشگاه موتور توکیو با «تاکانوبو ایتو» مدیر اجرای شرکت هوندا وارد صحنه شد و با وی دست داد.

براساس گزارش خبرگزاری شینهوا، چهل و یکمین دوره نمایشگاه موتور توکیو از 21 اکتبر گشایش یافت و تا 4 نوامبر ادامه خواهد داشت.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: