Saturday, 18 July 2015
18 September 2021

«شانزه‌لیزه تهران»

2009 October 28

دراواخرسلطنت فتحعلی شاه قاجار و اوایل دوره محمد شاه، لاله زار فعلی خارج از شهر تهران قرار داشت. چون ارگ سلطنتی منتهی الیه شهر بود فتحعلی شاه و محمد شاه سواره از ارگ برای گردش به باغ لاله‌زار می‌رفتند و هروقت سفیری یا نماینده‌ای ازطرف دولت‌های خارجی به تهران وارد می‌شد، درباغ لاله زار از آن ها پذیرایی می‌کردند.

20091023-lalehzar-koocheh

لاله‌زار زمانی نماد نوگرایی و هنر ایران بود و «شانزه‌لیزه تهران» لقب گرفته بود. بسیاری از تئاترها، رستوران‌ها، تجارت خانه‌ها، خیاط‌ خانه‌ها، سینماها، و فروشگاه‌های معروف ایران در این خیابان قرار داشتند.

منبع

  • جام‌جم

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: