Saturday, 18 July 2015
02 April 2023
مجله خبری تاجیکستان،

«دادستان کل: جسد ترورستان را به نزدیکانشان نمی‌دهیم»

2011 January 12

کیومرث/ دفتر تاجیکستان/ رادیو کوچه

دادستان کل تاجیکستان گفته است، جسد 8 تن از گروه تروریستی مربـوط به  «علاوالدین دولت‌اف» معروف به «علی بیدکی» به نزدیکان آن‌ها داده نمی‌شود.

«شیرخان سلم‌زاده» دادستان کل تاجیکستان گفته، «بنا بر سببی که اجساد بعضی از این تروریستان کشته شده از طـرف نزدیکانشان درست  شناسای ‌نشده است، خود دولت آن‌ها را می‌گوراند (به‌خاک می‌سپارد).»

هم چنین به گفته وی در باره در کجا گوراندن آن‌ها به نزدیکانشان  معلوماتی  داده نخواهد شد.

روز چارم ژینویه در پی یک عملیات نیروهای دولت هـشت تن عضا گروه  «علی بیدکی» با شمل او کشته شده‌اند.

مقامات براین باورند، که «علی بیدکی» و گروه او به کاروان ماشین‌های‌ سربازان وزارت دفاع کشور در منطقه رشت در ماه سیپتیمبر سال گذشته حمله کرده، 28 تن آن‌ها را  کشته‌اند

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,