Saturday, 18 July 2015
30 March 2023
خلاصه مطبوعات تاجیکستان،

«مرزبانان روس به مرز تاجیکستان افغانستان برمی‌گردند؟»

2011 January 13

کیومرث/ دفتر تاجیکستان/ رادیو کوچه

«ملت»

«بازار صابر» شاعر تاجیک مقیم آمریکا، که پنج ماه اخیر در دوشنبه، پایتخت  تاجیکستان، به سر برده است در صحبت به نشریه ملت گفته که «به آمریکا برای مردن می‌روم.»

این شاعر تاجیک در سال 1989 میلادی برنده جایزه دولت به نام رودکی  شده در آغاز دهه  نود قرن گذشته به «حـزب دموکراتیک تاجیکستان»  پیوست.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

وی تنها شاعـر دوران استقلال تاجیکستان است، که نه ماه پشت دیوار زندان کمیته امنیت ملی نیز نشسته است.

بازار صابر 16 سال به این سو بیرون از تاجیکستان در آمریکا زندگی  می‌کند.

آخرین مجموعه شعرش با نام «خون قلم» در شهر دوشنبه روی چاپ  آمد. اما نتوانست شب شعر خود را با حضور مخلصان برگزار نماید.

بازار صابر، که «شاعر سخت‌گو، اما شرین بیان تاجیک» نامیده می‌شود،  به سن 72 رسیده در ناحیه فیزآباد تاجیکستان به دنیا آمده است.

«آزاده‌گان»

این هفته به این سوال پاسخ جسته است، که «در تاجیکستان برای  رسیدن  به منصب چی مخصوصیت باید داشت؟»

«سعید عمر حسینی» معاون رهبر حزب نهضت اسلامی، از احزاب عمده مخالف حکومت، گفته است «معیار اصلی رسیدن به منصب در کشور پول و دارای و محل منطقه موافق است.»

«عبدالغنی محدعظیم اف» رهبر انجمن سیاست شناسان تاجیکستان گفته، که «برای رسیدن به منصب در تاجیکستان باید صداقت به رهبر  داشت.»

نماینده حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به این باور است، که در تاجیکستان افراد گوناگون‌اندیش نمی‌توانند به زینه‌های منصب پای ‌بگذارند.

این در حالی است، که سیاست کادری حکومت تاجیکستان پیوسته انتقاد می‌شود و مخالفان دولت می‌گویند، فعلن بیش‌تر منصب‌داران تاجیک را  افراد نزدیک به رییس جمهوری و یا نفرانی، که از محل برآمد او هستند، تشکل  می‌دهند.

«فرژ»

این نشریه بازگشت دوباره مرز‌بانان‌ها روس به مرز تاجیکستان افغانستان را ناضرور خوانده است.

جنرال «نورعلی شاه نزراف» گفته طول پنج سالی، که افسران تاجیک  زمام مرزبانی را  در اختیار خود گرفتند، ثابت کردند، که می‌توانند  مستقلانه مرز کشور را حفظ کنند.

آقای نزراف در سال 2002 زمانی، که مهلت سازش‌نامه تاجیکستان و روسیه به آخر رسید، پیشنهاد کرد، تا مرزبانان روس مرز تاجیکستان  و افغانستان را ترک کنند.

بر اساس سازش‌نامه میان تاجیکستان و روسیه مرزبان‌ها روس سال  1992 زمام حمایت از مرز تاجیکستان و افغانستان را بر دوش گرفتند  و تنها سال 2006 این مکان را ترک کردند.

«نگاه»

اگر صحیفه‌های این نشریه را ورق زنیم، از مشاهدات سفیر آمریکا و می‌گساری وزیر تاجیک آگاه خواهیم شد.

«نگاه» سند دگر سفارت آمریکا در دوشنبه را، که طی سال 2007 به واشنگتن مخابره شده را چاپ کرده است.

این سند از جمله سندها دپلماتیکی است، که وکی‌لیکس آن‌ها را آشکار کرده بود.

این سند به «رچارد هاگلیند» سفیر سابق آمریکا در دوشنبه و وزیر دفاع  تاجیکستان «شیرعلی خیراللا‌یف» مربوط است، که در واپسین دیدار سفیر  با وزیر دفاع رخ داده است.

«نگاه» می‌نویسد: «وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی خیراللایف داوطلبانه این اندیشه را مطرح کرد، که سازمان هم‌کاری‌ها شانگهای با  یک سومین جمعـیت جهان باید به یک بلوک نظامی تبدیل شود، تا ناتو را  سر جایش بنشاند.»

مقامات وزارت دفاع تاجیکستان می‌گساری و چنین صحبت‌های وزیر دفاع را رد کرده، آن را دروغ خوانده است، اما گفته است وزیر دفاع در  حقیقت با سفیر آمریکا واپسین دیدار انجام داده بود.

«نجات»

نشریه رسمی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این هفته از طرح قانون مسوولیت والدان، که از طرف رییس جمهوری برای بررسی مردم پیشنهاد  شده بود، انتقاد کرده است.

مولف مطلب نوشته، که بعضی از بندهای این طرح قانون با قانون‌های ‌دیگر تاجیکستان از جمله قانون اساسی این کشور، که آزادی‌ها مذهبی ساکنان را ضمانت داده است، مخالفت دارد.

طرح قانون مسوولیت والدان پدر و مادر را در تعلیم  و تربیت فرزندان  موظف گردانده، در صورت نقض این قانون آن‌ها را به جواب‌گری خواهد کشاند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,