Saturday, 18 July 2015
29 March 2023
شنبه شب‌ها،

«شبانه‌ها»

2011 January 15

علی منافی/ رادیو کوچه

از این کوچه تا آن‌جا که راهی نیست تنها یک کاغذ سپید دست و پا می‌کنم و یک دل سیر می‌نویسمت چه بخواهی و چه نخواهی من همیشه قبل از این‌که باران ببارد از پچ‌پچ کلاغ‌ها فهمیدم که یک جای دوری دلت سخت گرفته است…. .

از این پس هر شنبه شب با شبانه‌ها

…………………………………….

شنبه 5 فوریه 2011

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

…………………………………….

شنبه 22 ژانویه 2011

بخش اول

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش دوم

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

…………………………………….

شنبه 15 ژانویه 2011

بخش اول

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش دوم

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,