Saturday, 18 July 2015
25 March 2023

«مراسم بزرگ داشت علیرضا پهلوی در تورنتو»

2011 January 20

رادیو کوچه

مراسم بزرگ داشت «علیرضا پهلوی» در تاریخ 16 ژانویه 2011 در هتل «پرینس» در تورنتو  کانادا توسط جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران برگزار شد.

پروفسور مسعود انصاری سخنران این برنامه بود و جمعی از ایرانیان در این ائین حضور پیدا کردند.


فیلم مراسم را از اینجا ببینید


«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,