Saturday, 18 July 2015
27 March 2023
احمدی‌نژاد در جمع مدیران استان یزد

«فرمول دو بچه کافی است، فرمول نابودی یک ملت است»

2011 January 20

خبر/ رادیو کوچه

محمود احمدی نژاد صبح پنجشنبه در جمع مدیران استان یزد از سیاست کنترل جمعیت به شدت انتقاد کرده و گفته است: «فرمول دو بچه (برای هر خانواده) کافی است در واقع فرمول نابودی یک ملت است و این روش همان راهی است که اکنون اروپایی ها در آن گرفتار شده‌اند.»

به گزارش ایرنا، آقای احمدی‌نژاد که در هشتاد و چهارمین سفر استانی خود به سزد سفر کرده است با بیان این که نظریه دو فرزندی،دیدگاهی مبتنی بر نظریه اومانیسم و سرمایه داری غربی است افزوده است که درحال حاضر بررسی نخبگان درجه یک کشور نشان می‌دهد که آنان در خانواده‌های پرجمعیت هشت و 9 نفری زندگی کرده‌اند.

وی با رد این دیدگاه که جمعیت کم حتما رفاه می‌آورد، تصریح کرده است: «در اوایل انقلاب در حالی که جمعیت ایران نصف جمعیت کنونی بود بیش از پنج میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم اما اکنون صادرات ما به نصف این میزان رسیده و جمعیت دو برابر شده اما وضعیت رفاه با توجه به امکانات و زیرساخت‌های انجام شده به چند برابر افزایش یافته است.»

محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از غربی‌ها در این زمینه که غربی‌ها می‌گویند ازدواج سبب فقر می‌شود افزوده است که در واقع آن‌ها با بیان این‌که ازدواج نکنید می‌خواهند مفاسد را گسترش دهند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید براین‌که جمهوری اسلامی یک هدیه الهی برای همه بشریت است تصریح کرده است که جمهوری اسلامی مقدمه و زمینه‌ای است تا راه‌ها را باز کند و به رنج‌های تاریخی بشر پایان دهد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,