Saturday, 18 July 2015
20 March 2023

«گزیده اخبار مطبوعات روز یکشنبه افغانستان»

2009 October 25

مهم‌ترین عنوان‌های مطبوعات روز یک‌شنبه افغانستان

روزنامه نخست

  • انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آمریکا را در «تنگنا» قرار داده است

روزنامه ماندگار

  • ممکن است دور دوم انتخابات در موقع معین آن برگزار نشود

روزنامه افغانستان

  • عبدالله؛ نامزدی که امیدی به پیروزی ندارد

روزنامه انیس

  • ماموریت ناتو در افغانستان «پیچیده» است

روزنامه هشت صبح

  • اوباما زیر فشار متحدان ناتو

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: