Saturday, 18 July 2015
20 June 2021
توسط مخالفان دولت تایلند انجام شد

«سه میلیون امضا برای عفو نخست وزیر فراری»

2009 July 29

و20090729_world_thaipm.big

هواداران جنبش اتحاد دموکراتیک علیه دیکتاتوری تایلند (UDD) موفق به جمع آوری سه میلیون امضا برای عفو تاکسین شیناواترا، نخست وزیر اسبق و متواری این کشور شدند.

خبرگزاری تنا (خبرگزاری رسمی تایلند) در این زمینه به نقل از یک مسوول این جنبش می نویسد: «پس از یک ماه از آغاز کمپین جمع آوری امضا برای عفو تاکسین شیناواترا توسط پادشاه این کشور، تاکنون سه میلیون نفر این درخواست را امضا کرده اند.

جاتوپورن پرومپان با ابراز خرسندی از این تعداد امضا در حمایت از تاکسین شیناواترا ابراز امیدواری کرد که با عفو پادشاه این کشور، وی بتواند بار دیگر به کشور بازگشته و به خود- تبعیدی در خارج از کشور پایان دهد.

به گفته این مسوول جنبش UDD، آنها ابتدا برای جمع آوری تنها یک میلیون امضاء این کمپین را آغاز کرده بودند.»

تاکسین شیناواترا، نخست وزیر اسبق تایلند به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از قدرت مواجه بوده و دادگاه عالی این کشور تاکنون چندین بار دستور بازداشت وی را صادر کرده است.

وی سال گذشته موفق به فرار از تایلند شد و در زمان حاضر نیز در بین کشورهای مختلف از جمله امارات متحده عربی، جزایر منطقه اقیانوسیه و برخی دیگر از کشورهای منطقه سرگردان و در حال خود-تبعیدی به سر می برد.

دولت تایلند از اینترپل  نیز برای بازداشت وی دعوت به همکاری کرده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|