Saturday, 18 July 2015
21 September 2020
به مدت یک سال اعمال می شود

«توقف اخراج پناه‌جویان ازآلمان به یونان»

2011 January 21

خبر/ رادیو کوچه

بنا به اطلاعیه سازمان پرو آزول (طرفدار پناهندگی) بر اساس بخش‌نامه وزیر کشور آلمان به اداره فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) از روز 19 ژانویه 2011 پناه‌جویانی که از یونان گذر کرده و یا در آن‌جا بوده و خود را به آلمان رسانده‌اند، به یونان اخراج نشده و پرونده آن‌ها در آلمان بررسی می‌شود. این تصمیم تنها به مدت یک سال اعتبار دارد.

بر اساس قرارداد دوبلین2 اگر پناه‌جویی در یک کشور اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دهد، در صورتی که مشخص شود که او قبلن در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده بوده و یا محرز شود که از کشور دیگری از اتحادیه اروپا ویزا گرفته و یا از آن‌جا عبور کرده است، پرونده پناهندگی او موررد رسیدگی قرار نگرفته و پرونده وی به کشور صادرکننده ویزا یا کشوری که قبلن پناه‌جو در آن‌جا بوده، از آن‌جا عبور کرده و یا در آن‌جا درخواست پناهندگی داده بوده برگرداننده خواهد شد.

در سال‌های اخیر و با کنترل اثر انگشت متقاضیان پناهندگی در آلمان ( و دیگر کشورهای اروپای غربی) مشخص شده که تعداد بسیار زیادی از پناه‌جویان قبلن در یونان بوده‌اند. مطابق قرارداد دوبلین2، این دسته از پناه‌جویان باید به یونان برگردانده می‌شدند. با شدت گرفتن وخامت وضعیت زندگی پناه‌جویان در یونان و بدنبال اعتراض سازمان‌های حقوق بشری از روند رسیدگی به درخواست پناهندگان در یونان، برخی از کشورهای اروپایی اخراج پناه‌جویان به یونان را به حالت تعلیق درآوردند. در آلمان نیز چندین پرونده در این مورد به دادگاه ارجاع شده و حتی بالاترین مرجع قضائی در آلمان (دادگاه قانون اساسی) در  جریان بررسی یک پرونده در اکتبر سال 2010 ، بطور شفاهی بر توقف اخراج به یونان تاکید نمود، اما اداره «بوندس آمت» که به امور پناهندگی رسیدگی می‌کند با این استدلال که زیر مجموعه وزارت کشور است و تا از این وزارت‌خانه دستور رسمی دریافت نکند، اخراج به یونان را متوقف نخواهد کرد، در برابر نظر دادگاه مقاومت می‌کرد.

اینک با بخش‌نامه وزیر کشور دیگر اداره «بوندس آمت» نیز نمی‌تواند پناه‌جویان آمده از یونان را به این کشور بازگرداند.

منبع

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,