Saturday, 18 July 2015
30 March 2023
هر 9 ساعت یک نفر در دی ماه اعدام شده است

«رشد سی‌صد درصدی حکم اعدام در ایران»

2011 January 21

خبر/ رادیو کوچه

به گزارش واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در طی دی ماه سال جاری 79 نفر در زندان‌های ایران و یا در ملا عام اعدام شدند و برای 26 نفر نیز حکم اعدام صادر شده است.

بنا بر این گزارش اعدام‌ها در این ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بیش از 300 درصد رشد داشته است، به طوری که طبق آمار به طور متوسط هر 9 ساعت یک نفر در دی ماه اعدام شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,