Saturday, 18 July 2015
28 March 2023

«گالری / استقبال از سال نوی چینی»

2011 January 30

نانی / عکس / رادیو کوچه

با آغاز بهار‌، ساله نو در چین و چند کشور همسایه‌اش آغاز می‌شود.

در این روزها تمام شهر را با درختان پر‌شکوفه از جمله شکوفه‌های گیلاس یا درختان نارنگی، چراغ‌ها‌ی سرخ‌رنگ ،عروسک‌های نمایشی اژدها به رنگ‌های مختلف، مجسمه بودا و دیگر بزرگان خرد به چشم می‌خورد.

در این روز‌ها خانواده‌ها در یک‌دیگر برای  بازدید و شکر‌گذاری جمع می‌شوند.

شروع تقویم چین نیز از این تاریخ است.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pgvxtcYc9Cs[/youtube]

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , ,