Saturday, 18 July 2015
30 March 2023

«بی تعلق دستمان برای فشردن دستان شما منتظراست»

2009 October 26

به امضای سردبیر

کوچه کم‌کم دارد مخاطبان خودش را می‌یابد. این برای ما که در آن تلاش می‌کنیم تا بتوانیم زبان مشترک با دوستانمان را بیابیم خبری خوب و امیدوارکننده است. اندیشه فراگیرشدن دموکراسی در بین پارسی زبان‌ها از آسیای مرکزی تا افغانستان و ایران و هند ایده آل گروهی است که در کنار هم برای بهتر بودن و بهتر شدن تلاش می‌کنند.

کوچه سه ماه از عمر خود را در بخش آنلاینش سپری کرده است. با مشکلات و سختی هایی که آغاز هر کار با خود به همراه می‌آورد. ساختن و اصلاح کردن، انرژی مضاعفی را می‌طلبد. این احساس همراهی با شما و نزدیک تر شدن، انگیزه را برای باور و ادامه ایجاد کرده است.

دست اندر کاران بخش فنی هنوز درگیر آماده کردن بستر پخش رادیو هستند و برنامه سازان هم آماده‌اند و ما هم منتظر که این کار‌ها به سر سامان برسد. راه دوری نیست و به زودی با شما همراه خواهیم بود در بخش دیگر رادیو کوچه یعنی پخش رادیویی روزانه. این بخش که با هدف ارتباط و گسترش فرهنگ دموکراسی از سویی و از سوی دیگر فرهنگ سازی برای تحمل نظرات کارش را آغاز خواهد کرد، پلی باید باشد برای هم فکری همه ما با هم. به نظر می رسد دیگر دوره آن که یکی آن‌سوی میز بنشیند و بگوید و یکی هم گوش باشد گذشته است. مردم این روزها در خبر‌ها پیش‌تاز‌تر از رسانه‌ها هم گاه‌گاه خودنمایی می‌کنند. شاید در این عصر انفجار رسانه و گسترش بی پروای ابزار‌های ارتباط و مدیا، روزنامه نگاری از هر دوره‌ای سخت‌تر باشد.

اما آن‌چه که ما بدان می‌اندیشیم اعتراض بی وقفه و یا مبارزه با لایه های رویین نیست. بستر در جامعه است. ناهنجاری‌ها و یا بی‌توجهی‌هایی که گاه‌گاه در پیکره حاکمیت دیده می‌شود ثمره یک اندیشه غیر دموکراتیک در درون ماست. هیچ نباید فراموش کرد حاکمیت همواره از درون یک جامعه بر می‌خیزد. چیزی که امروز رنج‌های ما را نمایان می‌کند در اصل رفتار‌های غیر آزادی خواهانه درون ماست.

تفکری که هنوز در اجتماع ما حاکم است. فکری که هنوز زن را جنس دوم می‌داند و فرزند را جزو مایملک پدر و یا تبعیض ها و رفتارهایی که ناشی از یک فکر مستبد است و نه یک سازمان مستبد

تفکری که هنوز در اجتماع ما حاکم است. فکری که هنوز زن را جنس دوم می‌داند و فرزند را جزو مایملک پدر و یا تبعیض ها و رفتار هایی که ناشی از یک فکر مستبد است و نه یک سازمان مستبد.

همین ها کافی است که بگوییم اگر قانون در درون ما اصلاح شود می‌تواند در جامعه موثر باشد. اگر ما به زن نگاهی جنسیتی نداشته باشیم می‌توانیم فردا قوانین تبعیض‌آمیز را اصلاح کنیم.  باید دانست تغییر در لایحه‌های بیرونی، هیچ‌گاه جامعه‌ای را به سلامت و آرامش نرسانده است.

اما در پایان  باید یادآور شد که  رادیو کوچه رسانه‌ای مستقل و بی‌تعلق به مسلک، گروه و اندیشه‌ای خاص است و باورش بر حمایت از سوی مخاطبانش است. چه مادی، معنوی و یا کلامی و سلامی.

هر که با ایده ما کوچه‌ای‌ها موافق است دست ما به سویش دراز است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: