Saturday, 18 July 2015
14 May 2021
متکی:

«دو گزینه روی میز برای تامین سوخت راکتور تهران»

2009 October 26

وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران درخصوص تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران گفت: «برای تامین این سوخت ممکن است مثل دفعات گذشته پول بدهیم و یا ممکن است بخشی از سوختی که الان در اختیار داریم و درحال حاضر مورد نیاز ما نیست، تحویل دهیم.»

منوچهر متکی در گفت‌و گوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا با منتفی ندانستن هیچ‌یک از دو گزینه یادشده افزود: «تصمیم‌گیری درباره این که کدام گزینه را انتخاب کنیم موضوعی است که در دستور کار بررسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قراردارد و طی چند روز آینده درباره آن اعلام نظر می‌شود.»

متکی درعین‌حال اظهارداشت که فعالیت‌های قانونی ایران در زمینه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای هم‌چنان ادامه خواهدیافت و این موضوع ارتباطی به تامین سوخت راکتور تهران ندارد.

وی با اشاره به روی‌کردهای سازشکارانه هسته‌ای در سال‌های گذشته گفت: «در سال 82 پیشنهاد شده‌بود که ما هیچ‌گونه غنی‌سازی درکشور نداشته‌باشیم اما همین الان که در حال تعامل برای تامین سوخت راکتور هستیم، فعالیت‌های غنی‌سازی خود رانیز ادامه می‌دهیم و یکی از تفاوت های مهم امروز با سال 82 این است که ما امروز سوخت تولیدی خود را در اختیار داریم.»

منوچهر متکی هم چنین با تاکید بر حفظ منافع کشور و حرکت در چارچوب مبانی و اصول تعریف‌شده اظهار داشت: «در نشست اخیر وین که با آژانس در زمینه تامین سوخت راکتور تهران برگزارشد پیش‌نویس‌هایی تنظیم‌شد که از سوی طرف ایرانی درحال بررسی است و پاسخ صریح و شفاف ایران در خصوص این پیش نویس‌ها اعلام خواهدشد.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: